IMG BẢO TỒN BIỂN VIỆT NAM
Chuyên trang website về Bảo tồn biển tại Việt Nam
IMG-LOGO

Khu Vực Cấm Khai Thác

Theo Điều 60 Luật Thủy sản:

hành vi khai thác thủy sản trong vùng cấm khai thác, trong thời gian cấm khai thác; khai thác, vận chuyển thủy sản cấm khai thác; khai thác loài thủy sản có kích thước nhỏ hơn quy định; sử dụng nghề, ngư cụ khai thác bị cấm;

được coi là khai thác thủy sản bất hợp pháp


Theo đó, chính phủ đã ban hành danh mục [46] vùng cấm khai thác thuỷ sản trên cả nước

Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn hiện nay được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT (thay thế Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT)

Phân loại khu vực cấm khai thác

Điều 48 Luật Thủy sản quy định về phân vùng khai thác thủy sản có nội dung cụ thể như sau:

– Vùng biển Việt Nam được phân thành ba vùng khai thác thủy sản như sau:

+ Vùng ven bờ được giới hạn bởi mép nước biển dọc theo bờ biển và tuyến bờ. Đối với các đảo, vùng ven bờ là vùng biển được giới hạn bởi ngấn nước thủy triều trung bình nhiều năm quanh bờ biển của đảo đến 06 hải lý.

+ Vùng lộng được giới hạn bởi tuyến bờ và tuyến lộng.

+ Vùng khơi được giới hạn bởi tuyến lộng và ranh giới phía ngoài của vùng đặc quyền kinh tế của vùng biển Việt Nam.

– Ủy ban nhân dân hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển tiếp giáp nhau căn cứ vào đặc điểm cụ thể về địa lý của vùng biển ven bờ để hiệp thương xác định và công bố ranh giới vùng khai thác thủy sản ven bờ giữa hai tỉnh.

– Điều 48 Luật Thủy sản
TP Hồng Ngự cấm biển báo khu vực cấm khai thác trên đoạn sông dài khoảng 3 km. Ảnh: Hoàng Phương

Xác định khu vực cấm khai thác thuỷ sản có thời hạn thế nào?

Căn cứ theo Điều 14 Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT Khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn được xác định bởi một trong các tiêu chí sau đây:

a) Khu vực tập trung sinh sản của loài thủy sản, khu vực có mật độ phân bố trứng của các loài thủy sản cao hơn so với vùng lân cận;

b) Khu vực tập trung sinh sống của thủy sản chưa thành thục sinh sản, khu vực có mật độ phân bố cá con, tôm con và ấu trùng các loài thủy sản cao so với vùng lân cận;

c) Khu vực di cư sinh sản của loài thủy sản;

d) Khu vực cấm khai thác thủy sản của các tổ chức quản lý nghề cá khu vực mà Việt Nam là thành viên hoặc không phải là thành viên nhưng có hợp tác.

ID Tên Ảnh Tỉnh Tọa Độ/Phạm Vi Thời Gian Bắt Đầu Thời Gian Kết Thúc Đối Tượng Cần Bảo Vệ
1 Vùng ven biển Vĩnh Châu Tỉnh Sóc Trăng Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ:C22a: (9°21’30″N, 106°10’20″E)C22b: (9°12’30″N, 106°14’30″E)C22c: (9°06’30″N, 106°01’00″E)C22d: (9°16’30″N, 105°57’00″E) 2023-02-01 2023-05-31 Cá đù đầu lớn,
2 Vùng ven biển phía Đông Hòn Khoai Tỉnh Cà Mau Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ:C26a: (8°38’00″N, 105°05’50″E)C26b: (8°28’30″N, 105°06’00″E)C26c: (8°28’30″N, 105°01’00″E) 2023-02-01 2023-05-31 Cá đù đầu lớn,
3 Vùng ven biển Nghi Xuân Tỉnh Hà Tĩnh Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ:C9a: (18°40’00″N, 105°48’00″E)C9b: (18°43’00″N, 105°55’00″E)C9c: (18°32’00″N, 106°02’00″E)C9d: (18°27’30″N, 105°56’30″E) 2023-03-01 2023-06-30
4 Vùng ven biển phía Đông Ngọc Hiền Tỉnh Cà Mau Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ:C25a: (8°48’00″N, 105°17’30″E)C25b: (8°45’00″N, 105°21’00″E)C25c: (8°40’15″N, 105°15’30″E)C25d: (8°36’00″N, 105°19’00″E)C25e: (8°32’30″N, 105°14’00″E)C25f: (8°39’20″N, 105°07’30″E) 2023-03-01 2023-05-31 Cá đù đầu lớn,
5 Sông Rạng và sông Văn Úc Thành phố Hải Phòng Huyện Thanh Hà và Kim Thành (Hải Dương), huyện An Lão, Tiên Lãng và, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng). 2023-03-01 2023-06-30
6 Sông Hồng Thành phố Hà Nội TP Việt Trì, huyện Lâm Thao, Tam Nông, ThanhThủy thuộc tỉnh Phú Thọ;Huyện Vĩnh Tường thuộc tỉnh Vĩnh Phúc; Huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây thuộc Hà Nội. 2023-03-01 2023-07-31 Cá Anh vũ, Cá chiên, Cá chình nhật (cá chình), Cá lợ (cá lợ lớn, cá lợ thân thấp), Cá mòi cờ chấm, Cá mòi cờ hoa, Cá ngạnh, Cá lăng (Cá lăng chấm), Cá mòi cờ hoa (Cá mòi cờ), Cá Anh vũ - Semilabeo obscurus Lin, 1981, Cá cháy bắc - Tenualosa reevesii (Richardson, 1846), Cá chiên - Bagarius rutilus Nguyen & Kottelat, 2000, Cá chình nhật (cá chình) - Anguilla japonica Temminck & Schlegel, 1846, Cá lợ (cá lợ lớn, cá lợ thân thấp) - Cyprinus multitaeniata Pellegrin & Chevey, 1936, Cá măng (cá măng đậm) - Elopichthys bambusa (Richardson, 1845), Cá mòi cờ chấm - Kononsirus punctatus (Temminck et Schlegel, 1846), Cá mòi cờ hoa - Clupanodon thrissa (Linnaeus, 1758), Cá ngạnh - Cranoglanis sinensis (Peters, 1880),
7 Sông Hồng Thành phố Hà Nội Từ huyện Văn Yên – Yên Bái đến các cửa sông thuộc tỉnh Nam Định và Thái Bình 2023-03-01 2023-05-31 Cá cháy bắc, Cá mòi cờ chấm, Cá mòi cờ hoa, Cá cháy bắc - Tenualosa reevesii (Richardson, 1846), Cá mòi cờ chấm - Kononsirus punctatus (Temminck et Schlegel, 1846), Cá mòi cờ hoa - Clupanodon thrissa (Linnaeus, 1758),
8 Sông Thái Bình Thành phố Hà Nội Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội 2023-03-01 2023-05-31 Cá mòi cờ chấm, Cá mòi cờ hoa, Cá mòi cờ chấm - Kononsirus punctatus (Temminck et Schlegel, 1846), Cá mòi cờ hoa - Clupanodon thrissa (Linnaeus, 1758),
9 Vùng biển ven Đảo Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ:C1a: (21°04’00″N, 107°39’00″E)C1b: (21°04’00″N, 107°52’30″E)C1c: (20°55’00″N, 107°52’30″E)C1d: (20°55’00″N, 107°39’00″E) 2023-04-01 2023-06-30
10 Vùng ven biển Quất Lâm Tỉnh Nam Định Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ:C4a: (20°12’30″N, 106°26’50″E)C4b: (20°08’00″N, 106°31’00″E)C4c: (20°03’00″N, 106°24’00″E)C4d: (20°08’00″N, 106°19’30″E) 2023-04-01 2023-06-30
11 Vùng ven biển Hòn Nẹ Tỉnh Thanh Hóa Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ:C5a: (20°00’30″N, 106°12’20″E)C5b: (20°00’30″N, 106°18’00″E)C5c: (19°51’30″N, 106°18’00″E)C5d: (19°51’30″N, 106°07’15″E)C5e: (19°46’00″N, 106°07’15″E)C5f: (19°46’00″N, 105°55’20″E) 2023-04-01 2023-06-30 Cá đù đầu lớn,
12 Vịnh Diễn Châu Tỉnh Nghệ An Trong phạm vi:Vĩ độ từ 18°57’N đến 19°03N,Kinh độ từ 105°36’E đến 105°42’E 2023-04-01 2023-06-30
13 Bãi tắm Cửa Lò Tỉnh Nghệ An Từ bờ Nam Lạch Lò đến bờ Bắc Lạch Hội, từ bờ ra xa đến 1.000m 2023-04-01 2023-09-30
14 Vùng biển ven bờ xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (khu vực Hòn La – Vũng Chùa) Tỉnh Quảng Bình Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ:C10a: (17°50’39″N, 106°30’33″E)C10b: (17°59’17″N, 106°36’58″E)C10c: (17°51’20″N, 106°44’20″E)C10d: (17°51’21″N, 106°28’39″E)C10e: (17°59’49″N, 106°29’11″E) 2023-04-01 2023-09-30
15 Bắc Bãi Xếp, Ghềnh Ráng Tỉnh Bình Định Trong phạm vi đường nối các điểm có tọa độ:C15a: (13°41’52’N, 109°13’57”E)C15b: (13°41’53”N, 109°14’16”E)C15c: (13°41’28”N, 109°14’21”E)C15d: (13°41’27”N, 109°13’57”E) 2023-04-01 2023-08-30