IMG BẢO TỒN BIỂN VIỆT NAM
Chuyên trang website về Bảo tồn biển tại Việt Nam
IMG-LOGO
Vị trí địa lý:
  • Từ 11035,25,, đến 11048,25,, vĩ độ Bắc
  • Từ 109004,05,, đến 109014,15,,Kinh độ Đông
  • Diện tích: 29.865 ha
  • Phần đất liền: 22.513 ha
  • Phần biển: 7.352 ha
Địa giới hành chính:
Nằm trên địa bàn 02 huyện Ninh Hải và Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.
Vùng đệm:
Bao gồm 08 xã với tổng diện tích 7.350 ha
 
Hệ động, thực vật:
 
Đã ghi nhận 330 loài động vật có xương sống trên cạn với 84 loài thú, 163 loài chim và 83 loài bò sát – lưỡng cư, trong số đó có 46 loài là loài nguy cấp quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam, Sách đỏ thế giới và các phụ lục của Nghị định 32/2006/NĐ-CP
 
 
 
Đã ghi nhận 1.504 loài thực vật bậc cao có mạch thuộc 5 ngành thực vật khác nhau, trong đó có 30 loài quý hiếm có tên trong Sách đỏ Thế giới.
 
 
 
Đã ghi nhận 350 loài san hô, trong đó có 307 loài San hô cứng tạo rạn thuộc 59 giống, 15 họ, trong đó đặc biệt có 46 loài san hô được ghi nhận là phân loại mới tại Việt Nam. Vườn quốc gia Núi Chúa còn được ghi nhận là nơi có quần thể rùa biển đến sinh sản gồm 03 loài như Đồi mồi (Eret- mochelys imbricata), Rùa xanh (Chelonia mydas), Đồi mồi dứa (Lepidochelys Olivacea).
Tags:

Khu Bảo Tồn

Núi Chúa

Tỉnh Ninh Thuận