IMG BẢO TỒN BIỂN VIỆT NAM
Chuyên trang website về Bảo tồn biển tại Việt Nam
IMG-LOGO

 


1. Tên KBTB: Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long

2. Quyết định thành lập

Vườn quốc gia Bái Tử Long được thành lập theo Quyết định số 85/2001/QĐ-TTg ngày 01/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ Đối tượng bảo tồn

3. Đối tượng bảo tồn

Bảo tồn phát triển các hệ sinh thái biển, rừng; bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn phát huy các giá trị cảnh quan thiên nhiên và các di tích lịch sử, văn hoá trong quần thể danh thắng Vịnh Bái Tử Long

4. Tổng diện tích biển

Tổng diện tích tự nhiên 15.783 ha, gồm hai hợp phần chính là 6.125 ha rừng, đất rừng và 9.658 ha diện tích biển

 5. Giới thiệu về Khu bảo tồn biển Bái Tử Long


(nguồn: báo Quảng Ninh)

Vườn quốc gia Bái Tử Long là 01 trong 07 vườn quốc gia của Việt Nam vừa có diện tích rừng, vừa có diện tích biển; là nơi có tính đa dạng sinh học (ĐDSH) cao về cả 3 cấp độ: hệ sinh thái, loài và nguồn gen. Theo đánh giá của các nhà khoa học, Vườn quốc gia Bái Tử Long hội tụ đủ 3 hệ sinh thái (HST) cơ bản, đó là rừng trên cạn, đất ngập nước ven biển và biển với diện tích đủ lớn cho các khu, hệ động thực vật rừng, biển sinh sôi và phát triển. Ngày 30/9/2016, Vườn quốc gia Bái Tử Long vinh dự được công nhận là Vườn di sản ASEAN thứ 6 của Việt Nam và thứ 38 của Đông Nam Á.

Tags:

Khu Bảo Tồn

Bái Tử Long

Quảng Ninh