IMG BẢO TỒN BIỂN VIỆT NAM
Chuyên trang website về Bảo tồn biển tại Việt Nam
IMG-LOGO
Trang Chủ Quy hoạch khu bảo tồn biển đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Quy hoạch khu bảo tồn biển đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

IMG

KBTB Bach Long Vi

2023-12-05
IMG

KBTB Bai Tu Long

2023-12-05
IMG

KBTB Co To-Dao Tran

2023-12-05
IMG

KBTB Con Co

2023-12-05
IMG

KBTB Cu Lao Cham

2023-12-05
IMG

KBTB Hon Cau

2023-12-05
IMG

KBTB Ly Son

2023-12-05
IMG

KBTB Vinh Nha Trang

2023-12-05

QUY HOẠCH KBTB ĐẾN 2023 TẦM NHÌN 2045

 

Tăng diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt khoảng 3% vào năm 2025 và 6% vào năm 2030

08/02/2023

TN&MTDự kiến đến năm 2030, nước ta sẽ phát triển mới các Khu Bảo tồn biển (KBTB) và phục hồi hệ sinh thái biển, nâng diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt 6% diện tích vùng biển Việt Nam. Đề án này do Bộ NN&PTNT xây dựng, hiên nay đang được lấy ý kiến góp ý từ các đơn vị, các địa phương ven biển.

Mục tiêu chung của Đề án là quản lý, bảo vệ tốt hệ sinh thái biển, ven biển và hải đảo; tăng diện tích các khu bảo tồn (KBT) biển, ven biển đạt khoảng 3% vào năm 2025 và 6% vào năm 2030 diện tích vùng biển Việt Nam, góp phần phục hồi và phát triển các hệ sinh thái biển quan trọng của cả nước.

(ẢNH MINH HOẠ) 

Giai đoạn 1, từ nay đến năm 2025, mở rộng diện tích, phân khu chức năng cho 11 KBT biển hiện có của Việt Nam. Đồng thời, thành lập mới và đưa vào hoạt động 5 KBT biển, đảm bảo tổng diện tích các KBT biển đạt khoảng 0,25% diện tích vùng biển Việt Nam.

Trong giai đoạn này, Đề án đặt mục tiêu sẽ thiết lập vùng bảo vệ và trồng phục hồi san hô, cỏ biển, rừng ngập mặn nhằm tái tạo, phục hồi hệ sinh thái biển, tạo môi trường sống cho các loài thủy sinh ở vùng biển của Việt Nam. Phấn đấu thực hiện mục tiêu tổng diện tích vùng biển được phục hồi đạt khoảng 0,2% diện tích các vùng biển của cả nước.

Giai đoạn 2 (đến 2030), Đề án đặt mục tiêu thành lập 13 KBT biển, đảm bảo tổng diện tích các KBT biển đạt 0,5% diện tích vùng biển Việt Nam. Quản lý hiệu quả 112 khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn đạt 2,5% tổng diện tích vùng biển tự nhiên của nước ta.

KBTB Cù Lao Chàm- Điểm đến của du khách

Đồng thời sẽ thành lập và đưa vào sử dụng các khu vưc bảo tồn có hiệu quả khác ở biển (OECMs), đảm bảo diện tích KBT có hiệu quả khác ở biển đạt 0,5% diện tích các vùng biển của cả nước. Duy trì quản lý hiệu quả các KBT đất ngập nước ven biển để đảo bảo tổng diện tích các KBT đất ngập nước ven biển của cả nước đạt khoảng 1,5% diện tích các vùng biển nước ta.

Thiết lập vùng bảo vệ và phục hồi san hô, cỏ biển, rừng ngập mặn nhằm tái tạo, phục hồi hệ sinh thái biển, tạo môi trường sống cho các loài thủy sinh ở vùng biển Việt Nam. Phấn đấu thực hiện mục tiêu tổng diện tích vùng biển được phục hồi đạt khoảng 1% diện tích các vùng biển trên cả nước.BẢN ĐỒ QUY HOẠCH KBTB ĐẾN NĂM 2023 TẦM NHÌN 2050