IMG BẢO TỒN BIỂN VIỆT NAM
Chuyên trang website về Bảo tồn biển tại Việt Nam
IMG-LOGO
Trang Chủ Tin Tức Nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống khu bảo tồn biển ngày 23-24/11/2022
Tin Tức

Nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống khu bảo tồn biển ngày 23-24/11/2022

Chính sách hỗ trợ của Chính phủ giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển (06/11/2023)

(Bấm play để nghe nội dung bài báo)

  • Nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống khu bảo tồn biển
  • Chính sách hỗ trợ của Chính phủ giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển
  • Chi đội Kiểm ngư số 3 chung tay gỡ thẻ vàng của EC
Tags:

#Tin Tức

#Nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống khu bảo tồn biển ngày 23-24/11/2022

Tin Tức Cùng Chủ Đề

IMG
by WPR BẢO TỒN - 2023-12-25 13:26:15
IMG
by WPR BẢO TỒN - 2023-12-25 13:23:24
IMG
by WPR BẢO TỒN - 2023-12-25 13:20:50
IMG
by WPR BẢO TỒN - 2023-12-25 13:17:33
IMG
by WPR BẢO TỒN - 2023-12-22 01:58:58
IMG
by WPR BẢO TỒN - 2023-12-07 07:41:03
IMG
by WPR BẢO TỒN - 2023-12-07 07:39:55
IMG
by WPR BẢO TỒN - 2023-12-07 07:36:29