IMG BẢO TỒN BIỂN VIỆT NAM
Chuyên trang website về Bảo tồn biển tại Việt Nam
IMG-LOGO
Trang Chủ Tin Tức Hội thảo đối thoại liên tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng về “Đánh giá toàn diện các tác động trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn”, tại Tam Kỳ, Quảng Nam
Tin Tức

Hội thảo đối thoại liên tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng về “Đánh giá toàn diện các tác động trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn”, tại Tam Kỳ, Quảng Nam


Chủ đề trên được thực hiện trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ xây dựng thể chế liên tỉnh để nâng cao khả năng chống chịu ở lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn (gọi tắt là GRP)” đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 7/4/2017.

Tags:

#Tin Tức

#Hội thảo đối thoại liên tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng về “Đánh giá toàn diện các tác động trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn”, tại Tam Kỳ, Quảng Nam

Tin Tức Cùng Chủ Đề

IMG
by WPR BẢO TỒN - 2023-11-22 10:59:00
IMG
by WPR BẢO TỒN - 2023-11-21 15:14:22