IMG BẢO TỒN BIỂN VIỆT NAM
Chuyên trang website về Bảo tồn biển tại Việt Nam
IMG-LOGO

11 Khu bảo tồn biển trên cả nước

Đến nay, cả nước đã thành lập và đưa vào hoạt động được mạng lưới 11 trong tổng số 11 Khu bảo tồn biển tại Việt Nam gồm: Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Phú Quốc, Hòn Cau, Bạch Long Vĩ, VQG Cát Bà, VQG Côn Đảo, VQG Núi Chúa, VQG Bái Tử Long, VQG Mũi Cà Mau. Năm Khu bảo tồn biển đã hoàn thành quy hoạch chi tiết và đang hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt quy hoạch là: Hòn Mê, Hải Vân-Sơn Trà, Phú Quý, Nam Yết, Cô Tô, Đảo Trần

Bảo tồn thiên nhiên biển là nhiệm vụ trọng tâm

Để thực sự đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, giàu từ biển, Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định: công tác bảo tồn biển, bảo tồn đa dạng sinh học biển, ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển là một trong những nhiệm vụ cấp bách trong thời gian tới.

Đồng hành phát triển kinh tế biển xanh

Kinh tế biển xanh được xác định là nền tảng cho sự phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030. Trong đó mở rộng diện tích các khu bảo tồn biển trở thành nội dung quan trọng của kinh tế biển xanh.

Bảo tồn và phát triển bền vững biển ở Việt Nam

Việt Nam là quốc gia biển với gần 50% dân số sinh sống ở vùng duyên hải, 28 tỉnh, thành ven biển, kinh tế biển đóng góp 60% tổng GDP. Các chủ trương chính sách lớn về biển và phát triển bền vững kinh tế biển đã được Trung ương xem xét, ban hành. Năm 2007, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khoá X đã ban hành “Chiến lược biển Việt Nam”. Sau 10 năm thực hiện Chiến lược biển Việt Nam, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khoá XII đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Ông Trần Tuấn Anh – Trưởng ban Kinh tế Trung ương

Hoạt Động Gần Đây: Tổng kết và trao giải Cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ đại dương xanh - Ngôi nhà của các loài sinh vật biển" Kết thúc ngày nhận tranh vẽ tham dự cuộc thi "Em vẽ đại dương xanh - ngôi nhà chung của các loài sinh vật biển" 🌟🌟KẾT QUẢ BÌNH CHỌN LỄ HỘI HÓA TRANG RÙA BIỂN - SINH RA ĐỂ HOANG DÃ🌟🌟 CUỘC THI VẼ TRANH "EM VẼ ĐẠI DƯƠNG XANH - NGÔI NHÀ CỦA CÁC LOÀI SINH VẬT BIỂN" Giải chạy với chủ đề "#Run4Turtles - Chạy vì rùa" đã kết thúc Đường chạy trong không gian xanh mát của KĐT Ciputra Xem tất cả

Tình trạng ô nhiễm biển hiện nay

Thông Tin Số Liệu
Công Suất Khai Thác Khoáng Sản Biển 550 triệu tấn
Số Bến Cảng Biển Đang Hoạt Động 272
Rác Thải Dầu Khí (Mỗi Năm) 5.600 tấn
Chất Thải Rắn (Mỗi Năm) 3 triệu tấn
Rạn San Hô Bị Phá Hủy 11%